Naše stavební společnost vznikla v roce 2002. Nabízíme kompletní servis v oblasti stavebnictví. Figurujeme jako generální dodavatel staveb, popřípadě jako subdodavatel u rozsáhlejších stavebních celků. Provádíme veškeré stavební práce, rekonstrukce rodinných domů, bytů a půdních prostor. Zajistíme pro Vás kompletní realizaci stavby od počátečních návrhů, rozpočtů a potřebných úředních formalit, přes hrubou stavbu až po dokončovací práce. Kvalita stavebních prací je samozřejmostí stejně jako náš individuální a profesionální přístup k zákazníkům.

Politika kvality, životního prostředí a BOZP

 

V naší společnosti je zaveden, uplatňován a rozvíjen integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a BOZP podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a zavazuje se plnit následující zásady v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a BOZP:

 

  1. Vedení společnosti a zaměstnanci přijímají odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, uspokojování potřeb a očekávání zákazníků, ochranu životního prostředí a dodržování zásad BOZP v rámci podnikatelských aktivit společnosti.
  2. Kromě samozřejmého dodržování požadavků platné legislativy bude společnost plnit také další závazky, ke kterým se dobrovolně zavázala.
  3. Při všech stávajících i plánovaných činnostech a inovacích produktů bude společnost usilovat o neustálé zlepšování přístupu v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP.
  4. Jednou z priorit je komunikace a vytváření tvůrčí pracovní atmosféry na všech úrovních řízení společnosti i v oblasti vnějších vztahů.
  5. Společnost usiluje o prevenci vzniku, eliminaci a minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a poskytovaných služeb na životní prostředí.
  6. Společnost usiluje o zajištění prevence vzniku úrazů a poškození zdraví při všech svých činnostech.
  7. Společnost realizuje účinné a efektivní investice do moderní infrastruktury a technologií.
  8. Společnost motivuje cílené vzdělávání zaměstnanců společnosti, jejich odpovědné chování k životnímu prostředí a dodržování zásad BOZP a zvyšuje tím kvalitu lidských zdrojů a poskytovaných služeb.
  9. Společnost integruje hlediska ochrany životního prostředí a BOZP i do všech svých produktů a služeb.
  10. S integrovanou politikou společnosti jsou seznamováni všichni zaměstnanci a smluvní partneři a na jejím plnění jsou všichni zainteresováni.